تبلیغات
معرفی نژاد ها

مالتیز Maltese

جمعه 13 مرداد 1391 01:02 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: جمعه 13 مرداد 1391 05:06 ب.ظ

داچ شپرد dutch shepherd

پنجشنبه 8 تیر 1391 04:31 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی


ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 تیر 1391 04:46 ب.ظ

آناتولی شپرد داگ anatolian shepherd dog

دوشنبه 5 تیر 1391 05:03 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: دوشنبه 5 تیر 1391 06:55 ب.ظ

راتوایلر Rottweiler

دوشنبه 5 تیر 1391 03:08 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: دوشنبه 5 تیر 1391 03:34 ب.ظ

نیوفیلند Newfoundland

دوشنبه 5 تیر 1391 10:45 ق.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی


ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: دوشنبه 5 تیر 1391 12:46 ب.ظ

ماستیف Mastiff

یکشنبه 4 تیر 1391 06:50 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 تیر 1391 11:42 ب.ظ

بلژین تروورن Belgian Tervuren

یکشنبه 4 تیر 1391 03:40 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 تیر 1391 05:03 ب.ظ

بلژین شیپ داگ Belgian Sheepdog

سه شنبه 30 خرداد 1391 12:31 ق.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 خرداد 1391 09:46 ق.ظ

بلژین مالینیوس Belgian Malinois

دوشنبه 29 خرداد 1391 08:45 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی


ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: دوشنبه 29 خرداد 1391 08:48 ب.ظ

فرنچ بولداگ French Bulldog

یکشنبه 21 خرداد 1391 02:13 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

بوستن تریر Boston Terrier

شنبه 20 خرداد 1391 09:08 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -

دالماسین Dalmatian

شنبه 20 خرداد 1391 05:27 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 20 خرداد 1391 11:17 ب.ظ

استرالیان کتل داگ Australian Cattle dog

شنبه 20 خرداد 1391 03:43 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی
 
ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 20 خرداد 1391 11:18 ب.ظ

بیگل Beagle

شنبه 20 خرداد 1391 02:21 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی
 
ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1391 08:51 ق.ظ

شیبا اینو Shiba Inu

جمعه 19 خرداد 1391 11:53 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی

ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1391 08:44 ق.ظ

کرستد چینی chinese crested

جمعه 19 خرداد 1391 06:00 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی
 
ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1391 08:37 ق.ظ

یورکیشای تریر yorkshire terrier

جمعه 19 خرداد 1391 04:03 ب.ظ

نویسنده : مهرناز قاسمی
 
ادامه مطلب

دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1391 08:30 ق.ظ